Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Υπηρεσίες


Υπηρεσίες

Οι Τομείς Δραστηριότητας και Eξειδίκευσης του Δικηγορικού Γραφείου "Κωνσταντίνου Αλεξίου" είναι πολλοί, καλύπτοντας με επάρκεια κάθε νομικό ζήτημα. Σ’ ένα περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό, τα δικηγορικά γραφεία χρειάζεται να διαθέτουν υψηλή κατάρτιση, σημαντική εμπειρία και πρακτική, καθώς και εις βάθος γνώση των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής νομοθεσίας. 

Γνωρίζοντας πως η αποτελεσματικότητα συναρτάται με την εμπειρία και την εξειδίκευση, το Δικηγορικό Γραφείο "Κωνσταντίνου Αλεξίου" επικεντρώνεται σε επιμέρους κλάδους δικαίου, με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της και την παροχή υψηλής ποιότητας προσωποποιημένων υπηρεσιών.

 • Αυτοκινητιστικά ατυχήματα
 • Αποζημιώσεις από ιατρικά λάθη
 • Αδικοπραξίες
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Αγοραπωλησίες ακινήτων
 • Μισθώσεις
 • Θέματα αστικού & οικογενειακού δικαίου
 • Κληρονομικά
 • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Καταστατικά εταιρειών - σωματείων
 • Εργατικές απαιτήσεις
 • Διαταγές πληρωμής
 • Προσφυγές
 • Κατοχύρωση επαγγελματικών σημάτων
 • Διεκδικήσεις από ασφαλιστικά συμβόλαια

Στρατηγικός Συνεργάτης
Μέσα από τις Προηγμένες Νομικές Υπηρεσίες μας εργαζόμαστε ως Στρατηγικός Συνεργάτης σας για την παροχή νομικής στρατηγικής, την διαχείριση κινδύνων και συμμόρφωσης, την εταιρική ανάπτυξη, ενώ προσφέρουμε ένα νέο ευέλικτο μοντέλο συνεργασίας παρέχοντας τις νομικές γνώσεις και την εμπειρία ενός ισχυρού δικηγορικού γραφείου.

Νομικοί Σύμβουλοι
Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς Μετόχους και Ανώτατα διοικητικά στελέχη μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Παρέχουμε κάτι παραπάνω από νομικές συμβουλές. Παρέχουμε σημαντική πρακτική εμπειρία σε βάθος και δημιουργικές απαντήσεις στις προκλήσεις σας.

 Αυτοκινητιστικά ατυχήματα


 

Αποζημιώσεις από ιατρικά λάθηΑδικοπραξίες


Εργατικά ατυχήματα


Αγοραπωλησίες ακινήτων
Μισθώσεις
Θέματα αστικού & οικογενειακού δικαίου
Κληρονομικά
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Καταστατικά εταιρειών - σωματείων
 Εργατικές απαιτήσεις
Προσφυγές
Διεκδικήσεις από ασφαλιστικά συμβόλαια